leaves
leave

In de Kop van Overijssel ligt het unieke dorp Giethoorn, omringd door de fraaie natuurgebieden De Wieden en De Weerribben. Kom dit prachtige gebied ontdekken!

Giethoorn ...

Giethoorn ...

‘GIETHOORN TOURIST INFO‘

Giethoorn, het watersportcentrum van de Kop van Overijssel kent meer waterwegen dan andere wegen: de beroemde dorpsgracht, de vele slootjes, kolkjes en de fraaie meren, zoals het Bovenwijde, Zuideindigerwijde, de Belter- en Beulakerwijde, het Molengat en het Giethoornse Meer. De typische hoge bruggen, de honderden vonders, de op eilandjes gebouwde rietgedekte boerderijen met goed onderhouden tuinen bepalen naast de bekende punter het dorpsbeeld van dit "groene Venetie".

NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-WIEDEN

In de Kop van Overijssel ligt een van de grootste gebieden (ruim 5600 ha) van de Vereniging Natuurmonumenten: De Wieden. De Wieden en het nabijgelegen natuurgebied De Weerribben hebben dezelfde waterhuishouding en vormen samen het grootste en belangrijkste aaneengesloten laagveenmoerasgebied in Noordwest-Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Het natuurmonument de Wieden is vooral bijzonder door zijn uitgestrektheid, de vele meren en rijkdom aan planten en dieren. Zoals de zwarte stern, zilverreiger, aalscholver, kiekendief, talloze reeen, libelles, maar bijv. ook de visotter, alle soorten weidevogels en volop zoetwatervis. De namen van de meren in het gebied eindigen bijna allemaal op "wijde": Beulakerwijde, Bovenwijde enz. In dialekt uitgesproken als "Wiede". Vandaar de naam Wieden voor dit natuurmonument.

De Weerribben is een prachtig moerasgebied, net als de Wieden ontstaan door het samenspel van mens en natuur. Ook hier werd veen afgegraven voor de turfwinning. Hier wisselen smalle stroken land en water elkaar af. Talloze dieren en planten voelen zich er prima thuis. Zoals de grote vuurvlinder, die zich vanaf eind juli een paar weken laat zien. En tussen het riet houden roerdomp, karekiet en rietzanger zich schuil.

... en omgeving

... en omgeving

WANDELEN, FIETSEN EN VAREN IN DE KOP VAN OVERIJSSEL

Het afwisselende landschap van De Wieden en de Weerribben wordt gevormd door open water, rietvelden, moerasbos en wei- en hooilanden. Een uitstekend gebied om te wandelen, fietsen en te varen. Het gebied kent naast Giethoorn, ook 'bruggen' dorpjes als Dwarsgracht en Kalenberg, het glooiende houtwallenlandschap van St. Jansklooster, het lange straatdorp Wanneperveen en oude 'Zuiderzee' stadjes als Blokzijl en Vollenhove. De plaatsen worden met elkaar verbonden door goed begaanbare fietspaden en vaarwegen. Fietsers en wandelaars kunnen zich bij Jonen bijv. nog laten overvaren door een van de kleinste pontjes van Nederland. Fietsend of varend langs de rietgedekte boerderijtjes en fraaie tuinen komt u in kernen met stijlvolle kerkjes, oude gerestaureerde gevels, monumenten, typische bruggetjes, musea en terrasjes. Het gebied kent een gevarieerd aanbod aan waterrecreatie: kanoen, zeilen, elektrisch varen per fluisterboot, zelf punteren of rondgevaren worden behoren tot de mogelijkheden. Voor info en/of reservering: info@molgroenewegen.nl of bel 0521-361359.
 

In de Kop van Overijssel ligt het unieke dorp Giethoorn, omringd door de fraaie natuurgebieden De Wieden en De Weerribben. Kom dit prachtige gebied ontdekken!

Giethoorn
Realisatie: